GRÖNA VAL

Vårt miljöarbete sträcker sig från inköp till återvinning. Noggrannhet vid val av leverantörer, produkter och strategier för produktens livscykel ger dig som kund möjlighet att på ett enkelt sätt välja ett så miljösmart alternativ som möjligt. Vi kallar konceptet Grönt Val. Utbudet av produkter och tjänster blir hela tiden större och med hjälp från leverantörer och kunder kan vi tillsammans hålla miljöbelastningen på en så låg nivå som möjligt.

I dagsläget erbjuder vi Grönt Val på följande produkter och tjänster:

  • Råvara/papper: FSC-märkt papper, klimatkompensering av papper
  • Tryck: Print on demand, digitaltryck, återvinning av restupplagor
  • Emballage: Emballage av återvunnen fiber
  • Distribution: Samleveranser med körvägsoptimering
  • Direktreklam: Klimatsmarta adresserade kampanjer