VÅR MILJÖPOLICY

Tryckeri AB CA Andersson har sedan starten 1869 arbetat i nära samarbete med sina kunder och genom lyhördhet och förändringsvilja utvecklat ett vinnande koncept avseende såväl miljö som teknik.
Vi är ett av de ledande företagen inom den grafiska branschen och satsar på hög kvalitet genom att kombinera ny teknik med gedigen kunskap och mångårig erfarenhet.

Vi skall

  • Genom utbildning och större miljömedvetenhet arbeta mot en ständig förbättring och därigenom öka vår resurseffektivitet
  • Investera i och använda teknik som skapar förutsättningar för att ständigt minska vår miljöpåverkan.
  • Se till att vårt avfall, spill och vår makulatur i möjligaste mån återanvänds enligt kretsloppsprincipen.
  • Genom ett aktivt miljöarbete förebygga risk för föroreningar av mark, vatten och luft.
  • Använda miljölagstiftningen som grund och lägsta nivå i vårt aktiva miljöarbete.
  • I vår kommunikation med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners öppet och informativt kommunicera vår miljöpolicy.
  • I våra affärsrelationer använda vår kunskap och erfarenhet till att minska resursanvändandet och därigenom minska miljöpåverkan och tillsammans sträva mot en bättre miljö.