CA Andersson Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-04-10, har följande policy upprättats för CA Andersson AB.

 

Syfte

Din integritet är viktig för oss. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar – samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Främst behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad vi behöver, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bästa tänkbara service när det gäller marknadsföring, erbjudanden, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att följa lagar och avtal samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt överenskommelser, avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter sparas när de används i någon av våra webshoppar för att säkerställa betalning och i redovisningssyfte. Detta är en extra känslig uppgift som vi har vi inrättat särskilda behörighetskontroller för, eftersom känsliga uppgifter kräver ett högre skydd.
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Innan vi börjar behandla dina personuppgifter vill vi alltid inhämta ditt samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev, event och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på tävlingar, enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Hur informerar vi dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. Se kontaktuppgifter i slutet. Frågor kan alltid besvaras av Eli Blomberg, eli.blomberg@caandersson.com, +46 40 642 07 48.

Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla lagar och avtal.
I de fall personuppgifterna inte är kopplade till gällande lagstiftning och avtal reviderar vi våra register en gång vartannat år för att rensa bort inaktuella personuppgifter.

 

Behandlar vi dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vår utgångspunkt är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. All data förvaras på våra egna servrar som befinner sig i våra egna lokaler, i ett låst och larmat serverrum.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal / biträdesavtal enligt gängse regler och säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev läggs ditt namn och din e-postadress till i vår e-postlista som hanteras av vår tjänsteleverantör MailChimp. MailChimp förvarar all data i USA, med skydd för datasäkerhet. Om du avregistrerar dig som prenumerant på nyhetsbrevet stryks dina uppgifter från e-postlistan

 

Ansvar

CA Andersson AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Mer information

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till vår kontaktperson för personuppgiftsfrågor, Olle Sterner.

CA Andersson
Olle Sterner, olle.sterner@caandersson.com, +46 70 517 47 85

Postadress:
Box 15084
200 31 Malmö
+46 40 642 07 00

Besöksadress:
Östra Hindbyvägen 28
213 74  Malmö

Mer information om regler för behandling av personuppgifter hittar du hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se