CASE


ATLET BY UNICARRIERS
KOMMUNIKATION OCH TRYCK


Atlet är en av de största aktörerna i truckbranschen, och vi på CA Andersson hanterar Atlets tryckmaterial, en kundrelation som varat i mer än 20 år. Tillsammans har vi förflyttat oss från traditionellt tryck till att idag även skapa moderna digitala lösningar.

ATLET BY UNICARRIERS KOMMUNIKATION OCH TRYCK

Atlet är en av de största aktörerna i truckbranschen, och vi på CA Andersson hanterar Atlets tryckmaterial, en kundrelation som varat i mer än 20 år. Tillsammans har vi förflyttat oss från traditionellt tryck till att idag även skapa moderna digitala lösningar.

Atlet som började utveckla och tillverka truckar i Göteborg redan 1958 finns idag representerat i 45 länder. Numera som en del av japanska UniCarriers Group med europeiska huvudkontoret förlagt i Mölnlycke.

 

CA Andersson har i decennier producerat traditionella produkter åt Atlet, som läroböcker, broschyrer, annonser och rollups. Ett samarbete som utvecklats till att även inbegripa idé- och kampanjkoncept, webb, sociala medier, video och dataspel. För trots att verksamheten har fokus på att flytta lådor har Atlet alltid tänkt utanför boxen, berättar Annica Ljungberg på 
CA Andersson.
– Atlet har alltid varit positiva till att prova nya tekniker. De var exempelvis tidiga med att kombinera offset med digitalt tryck, för att kunna trycka 
mindre upplagor oftare. Anledningen var att man ville mini-mera svinn med tanke på miljön, berättar Annica Ljungberg.

Som ett led i sin kundservice tillverkar och säljer Atlet inte enbart truckar, utan utbildar förare och arbetsledare i säker hantering av maskinerna. Till utbildningssektorn inom Atlet har CA Andersson producerat mängder med utbildningsmaterial, allt från böcker, simuleringar och dataspel till marknadsföring av web-baserade utbildningsplattformen eTruck. Utbildningsledaren och entreprenören Göran Rehn har i två decennier varit drivande i utvecklingen av Atlets kommunikation med sin öppenhet för nya idéer:
– Jag anser att man alltid måste söka nya vägar, att ta till sig tekniska land-vinningar inte enbart i utveckling av truckar, utan också för att kommunicera varumärket. Även om vi verkar i en ganska fyrkantig bransch, så har jag hela 
tiden velat få de världarna att mötas, 
säger Göran Rehn.