CASE

 


BESTSELLER
UTVÄRDERING AV EVENT


Sir Richard Branson – entreprenören, äventyrarenoch grundaren av Virgin – är en av talarna i Bestseller’s seminarieprogram ”Hjärntillskott”. Det tillskott som CA Andersson bidrar med är en Crossmedia-lösning som hjälper Bestseller att utvärdera seminarierna och utveckla framtida arrangemang.

Jag vill veta mer om CA Web och Crossmedia

BESTSELLER UTVÄRDERING AV EVENT

Sir Richard Branson – entreprenören, äventyrarenoch grundaren av Virgin – är en av talarna i Bestseller’s seminarieprogram ”Hjärntillskott”. Det tillskott som CA Andersson bidrar med är en Crossmedia-lösning som hjälper Bestseller att utvärdera seminarierna och utveckla framtida arrangemang.

Bestseller arrangerar seminarier och events där kunskap, inspiration och energi står i fokus. I seminarieserien ”Hjärntillskott” förmedlar toppföreläsare sina kunskaper inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och framtidsplanering.

 

Med vårt Crossmedia-system hjälper vi Bestseller att utvärdera sina arrangemang. Efter en seminarieserie kontaktar vi alla deltagare via mail och genomför en kort enkätundersökning.

Systemet tar hand om och bearbetar responsen och gör en överskådlig sammanfattning på en intern sajt. Processen är helt automatiserad och kräver varken manuell datainsamling eller bearbetning. Och det viktigaste av allt: skulle en deltagare ge negativ feedback skickar systemet direkt en not till kundansvarig som kan fånga upp problemet i ett personligt uppföljningssamtal.

Detta är ett exempel på hur vårt Crossmedia-system kan utnyttjas. Men möjligheterna är närmast oändliga. Systemet hanterar allt från personliga trycksaker och online-utskick till insamling och bearbetning av databaser. Med andra ord, ett kampanjverktyg som kan lyfta dina marknadsinsatser till nya höjder utan att kostnaderna rakar dito.


TESTA CROSSMEDIA

Så får du boken som tack