CASE


KRAFTRINGEN
PROFILERING


När varumärket Kraftringen lanserades för drygt ett år sedan, var CA Andersson en aktiv bricka i spelet. Den nya identiteten skulle offentliggöras exakt på en bestämd dag. Ett av våra uppdrag var omprofilera ett hundratal bilar utan att röja hemligheten, trots att de var i full trafik och rullade på vägarna.

Jag vill veta mer om CA Expo

KRAFTRINGEN PROFILERING

När varumärket Kraftringen lanserades för drygt ett år sedan, var CA Andersson en aktiv bricka i spelet. Den nya identiteten skulle offentliggöras exakt på en bestämd dag. Ett av våra uppdrag var omprofilera ett hundratal bilar utan att röja hemligheten, trots att de var i full trafik och rullade på vägarna.
Ganska exakt 150 år efter att den första gaslyktan tändes i Lund, såg Kraftringen dagens ljus.

 

1863 hette bolaget Lunds Gasverk som så småningom blev Lunds Energi. I koncernen samlades förutom modervarumärket även Höörs Energi, KREAB Energi, Kristianstadkraft, Nynäshamn Energi och Ringsjö Energi.

Introduktionen är ett skolboksexempel på hur ett identitetsbyte ska gå till. Från en dag till en annan förvandlades sex varumärken till ett.

Allt från visitkort till kraftverk skulle de gamla logotyperna raderas och ersättas med den nya.
– Att CA Andersson blev utvald som samarbetspartner i denna process var ganska naturligt, menar Jim Nervall som tillsammans med kollegan Pernilla Hall-Måryd var naven i processen.
– Förutom bred kompetens och teknik, hade CA musklerna att klara av det stora förändringsarbetet på kort tid. Den här typen av uppdrag kräver både tekniska och humana resurser.

Och CA Andersson levererade. Allt från affärs- och reklamtryck till skyltar, flaggor, vepor, banderoller och bildekorer.

Omprofileringen och folieringen av fordonsflottan var ett kapitel för sig. På kort tid skulle ett hundratal fordon få sin nya dekor, utan att det syntes utåt.

CA Andersson löste det på ett oväntat elegant sätt. Bilarna folierades med Kraftringens nya profil och fick därefter en ny vit, neutral foliering utanpå.

Och på dagen D kunde alla fordonsförare riva av den yttre folien och fortsätta färden som ambassadörer för nya Kraftringen!