CASE


ÅF
GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION


ÅF har en nästan lika lång historia som CA Andersson.
Bildat i Malmö som Ångpanneföreningen i slutet av 1800-talet med ångpannor som specialitet.
I dag ett ingenjörs- och konsultbolag med 7 500 anställda och världen som arbetsfält.
CA Andersson producerar en stor del av ÅFs grafiska material, både analogt och digitalt.

ÅF GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION

ÅF har en nästan lika lång historia som CA Andersson. Bildat i Malmö som Ångpanneföreningen i slutet av 1800-talet med ångpannor som specialitet. I dag ett ingenjörs- och konsultbolag med 7 500 anställda och världen som arbetsfält. CA Andersson producerar en stor del av ÅFs grafiska material, både analogt och digitalt.

Vi var med som sakkunniga vid utvecklingen av ÅFs nya visuella identitet och vi har därefter anpassat resultatet till olika format och kanaler, berättar Jimmy Lindroos, dedikerad visuell kommunikatör åt ÅF på CA Andersson.

 

Genom att skapa grafiska mallar utefter den nyutvecklade profilmanualen har ÅF fått ett ramverk för samtliga medarbetare i organisationen att förhålla sig till. Josephine Sirander, project manager på Corporate Communication hos ÅF:
– CA Anderssons breda kunnande och fingertoppskänsla var avgörande när vi utifrån den nya grafiska profilen skapade mallarna. Utmaningen var att tolka 
den nya profilen och det hanterade 
CA Andersson på bästa sätt. Vi hade en tät dialog under arbetets gång och vi är mycket nöjda med resultatet.

Det är ett stort och snabbt flöde på ÅF av allt från trycksaker till webbmaterial som passerar genom CA Andersson innan tryck eller digital publicering. Allt samordnas, formateras och granskas noga för att leva upp till ÅFs höga standard.
– Vi jobbar med hög kvalitet och vårt grafiska material måste uppfylla en viss standard. Hos CA Andersson känner vi oss trygga då vi vet att vår kontakt kan vår grafiska profil utan och innan, vi vet att tryckmaterialet alltid blir bra. Ofta är det beställningar med snäv materialdag vilket alltid CA Andersson håller, avslutar Josephine Sirander.