CASE

 


MV-NORDIC
DESIGN OCH PRODUKTION
AV SÄLJMATERIAL


MV-Nordic är Skandinaviens största leverantör av pedagogiska IT-produkter till skolvärlden, CA Andersson är premium partner i hela kedjan, från grafisk design och original till tryck och distributionsansvar.

Jag vill veta mer om CA Communication
Jag vill veta mer om CA Print
Jag vill veta mer om CA Logistics

MV-NORDIC DESIGN OCH PRODUKTION AV SÄLJMATERIAL

MV-Nordic är Skandinaviens största leverantör av pedagogiska IT-produkter till skolvärlden, CA Andersson är premium partner i hela kedjan, från grafisk design och original till tryck och distributionsansvar.

Samarbetet mellan MV-Nordic och CA Andersson utvecklas konstant. I dag erbjuder vi ett helhetskoncept för det framgångsrika skandinaviska utbildningsföretaget, som också står bakom marknadsföringen av LEGO® Education.

 

CA Communication ansvarar för design och originalproduktion både analogt och digitalt.
– Vi fungerar som en kreativ produktionsbyrå och hjälper till med alla typer av kommunikationslösningar, berättar Paul Sandell som är projektledare.

Vi erbjuder såväl kreativ som teknisk kompetens genom hela kedjan, och fungerar dessutom som en bred servicepartner, säger han och fortsätter:

CA Logistics svarar för lager och distribution och samtidigt har vi skapat en webbshop där olika representanter kan beställa sitt behov av säljmaterial, både lagerprodukter och print-on-demand.

MV-Nordic insåg tidigt potentialen i CA Anderssons helhetskoncept. Robin Carlsson, marknadschef på MV-Nordic i Sverige säger:

– CA Anderssons breda kompetens och höga kvalitet hjälper oss att bearbeta våra kunder på ett effektivt sätt. Samtidigt är arbetsmodellen väldigt kostnadseffektiv. Snabbare ledtider, snabbare resultat, lägre kostnader.

– Ett exempel på det senare är de låga portopriser vi kan erbjuda våra kunder. Genom våra volymavtal med olika distributörer kan vi erbjuda ordentligt pressade priser på porto, avslutar Paul Sandell.