CASE


MV-NORDIC
COMMUNICATION, PRINT, LOGISTICS, EXPO, DIRECT


Tre kontor – men allt på ett ställe! Utbildningsföretaget MV-Nordic utvecklar och säljer pedagogiska IT-produkter, dels för användning inom skolvärlden men också för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Med en bred målgrupp och kontor i tre länder krävs förstås en hel del kommunikations- och marknadsföringsmaterial. Men hur håller de reda på allt?

MV-NORDIC

Tre kontor – men allt på ett ställe. Utbildningsföretaget MV-Nordic utvecklar och säljer pedagogiska IT-produkter, dels för användning inom skolvärlden men också för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Med en bred målgrupp och kontor i tre länder krävs förstås en hel del kommunikations- och marknadsföringsmaterial. Men hur håller de reda på allt?

MV-Nordic är ett växande företag med omkring 100 med­arbetare i sina tre länder: Sverige, Norge och Danmark. Huvudkontoret ligger i danska Odense, där hittar vi också marknads- och kommunikationschefen Rikke Wohlleben.

Från brist på struktur
När Rikke kom in i verksamheten för två och ett halvt år sedan saknades ett enhetligt uttryck i kommunikationen. Saker som producerades i de olika länderna kunde se helt olika ut, bilder och annat material sparades lokalt på de olika kontorens servrar, filer skickades hit och dit och ingen visste var allt material fanns. Marknadsavdelningen blev en flaskhals snarare än ett hjälpmedel för organisationen. – Det var riktigt svårt att jobba effektivt med vår marknadsföring, berättar Rikke.

Till full kontroll
Idag är allt annorlunda. En viktig del i detta heter Media Organizer, en webbaserad programvara som håller ordning på materialet, och som låter alla användare få tillgång till det. Här samlas bilder, broschyrer, annonser och mässmaterial, ja, allt tänkbart marknadsföringsmaterial, inklusive MV-Nordics branding guidelines. Rikke tar ett exempel: – När vi på marknadsavdelningen i Danmark tar fram material lägger vi upp det på Media Organizer så att våra kollegor i Sverige eller Norge enkelt kan hämta upp det och anpassa efter sin marknad.

Många verktyg
Det största kundsegmentet för MV-Nordic är olika slags skolor, men även där finns många olika intressenter. Allt från inköpare och skolledning till lärare och annan skolpersonal, till exempel alla som jobbar med läshjälp. Därför jobbar MV-Nordic mycket brett med sin marknadsföring, berättar Rikke. För att nå ut till sina olika målgrupper använder de en mix av kanaler, från digitalt till print – allt från Google adwords, e-postutskick och sociala medier till broschyrer, mässmaterial och merchandise. Och i takt med att företaget expanderar till fler länder kommer mängden material knappast att minska. – Det känns som om fler och fler media tillkommer, utan att något försvinner. Men det är så det ser ut idag. En kanal räcker inte, säger Rikke.

Allt på ett ställe
I sommar har MV-Nordic använt Media Organizer i två år, och de är väldigt nöjda med systemet. Rikke menar att det finns två sätt att förklara fördelarna med Media Organizer. Dels ur ett användarperspektiv, där tillgängligheten väger tyngst, att alla användare kan komma åt materialet var de än är. Och dels ur hennes perspektiv som ansvarig. – För min del är översikten det allra viktigaste, att jag enkelt kan se att vi håller oss till vår branding. Och eftersom jag vet att allt material finns där så jag kan bara säga ”gå in och finn” varje gång någon frågar efter något.