CASE


ÖRNENS ÖGA
CHRISTIAN LINDH & ULF ANDERSSON
BOK- OCH STORFORMATSPRODUKTION


Bilden av hjortarna är en av hundratusentals som Christian tagit en bit upp i luften. Så småningom utmynnade alla flygtimmar både i en bok och i ett antal utställningar där östra Skåne gestaltas ur ett fågelperspektiv. På CA Andersson är vi mycket stolta att ha fått trycka boken.

ÖRNENS ÖGA CHRISTIAN LINDH & ULF ANDERSSON BOK- OCH STORFORMATSPRODUKTION

Bilden av hjortarna är en av hundratusentals som Christian tagit en bit upp i luften. Så småningom utmynnade alla flygtimmar både i en bok och i ett antal utställningar där östra Skåne gestaltas ur ett fågelperspektiv. På CA Andersson är vi mycket stolta att ha fått trycka boken.

”Örnens Öga” är ett samarbete mellan flygfotografen Christian Lindh och art directorn Ulf Andersson. Christian flyger med paraglider och paramotor på relativt låg höjd över landskapet.
– Fördelen med min flygskärm är att den är långsam och att vyn inte begränsas, jag hänger ju ”fritt” i luften, berättar han.
– Och så kan jag flyga på låg höjd vilket ger ett intimare förhållande till naturen. De flesta bilderna är tagna mellan 50 och 200 meter ovan mark. Trots att motorn låter en del är det sällan djuren blir störda. Större rovfåglar i allmänhet och örnar i synnerhet blir snarare nyfikna, berättar han.

 

För bildbehandling och formgivning står Ulf Andersson. Han har under lång tid arbetat med Christians bilder i det digitala mörkrummet för att lyfta varje bilds personlighet och uttryck. Han berättar:
– Jag har arbetat mycket med färgerna och djupet i bilderna. Jag vill att man ska se jorden och stenarna mellan grässtråna, ådringen på den gamla trädstammen, hjortkalvens långa päls som rör sig i vinden när den är på språng.
– Men samtidigt har jag eftersträvat ett samlat uttryck för alla bilder. Min ambition har varit att ingen bild ska ropa högre än någon annan, säger Ulf.

De fantastiska bilderna har sedan varsamt disponerats i en stor kvadratisk bok med ett synnerligen sparsmakat omslag. Ett svart linneklot med titeln diskret präglad i ytan. Prepress och tryck bär CA Anderssons signum.
För den tekniskt intresserade kan vi berätta att vi använt stokastiskt raster för att återge bildernas valörer på bästa sätt. Fredrik Widén, prepressansvarig på CA Andersson, förklarar:
– Till skillnad från vanligt linjärt raster där punkterna har olika storlekar och ett konstant avstånd så har stokastisk raster samma storlek på alla punkter med varierande avstånd.
– En mörk yta innehåller många punkter, medan en ljusare yta består av färre. Stokastiskt raster ger bättre skärpa och pregnans i bilden jämfört med traditionellt raster.
– Boken är sedan tryckt på obestruket Munken Polar-papper för att ytterligare förstärka en mjuk, naturlig känsla, avslutar Fredrik.