CROSSMEDIA

Att utnyttja flera mediekanaler i sin marknadskommunikation är ofta ett måste idag.

CA Andersson erbjuder därför ett av marknadens kraftfullaste crossmediasystem, ett system där ni kan kombinera print, webb, mejl, sms och sociala medier med kvalificerad databasförädling. Och ett system där alla moment automatiseras för att spara tid och pengar.

Ökar svarsfrekvensen
CA Anderssons crossmedia skapar stora möjligheter i säljkampanjer, tävlingar och event-inbjudningar. Starta med ett personaliserat och tryckt DM-utskick, följ upp med e-postutskick. Svaren landar i individuella hemsidor (PURL) där relevanta och behovsorienterade fakta om kunden samlas in.

Databasförädling
Denna databas ger alltså möjlighet att möta kundens behov och förväntningar. Uppföljning och påminnelser kan ske via e-post och sms, och efter det genomförda eventet kan utvärderingar och enkätundersökningar göras helt automatiserat. All statistik bearbetas och redovisas i realtid på ett överskådligt sätt på en för er unik webbplats.

Crossmedia för mobil och läsplatta
Crossmediasystemet anpassas självklart till smarta telefoner och läsplattor, dvs designen på budskapet anpassas efter enhetens storlek.

Utnyttja allt. Eller bara en liten del.
CA Anderssons Crossmedia är fullt ut anpassningsbart till dina behov. Du behöver inte utnyttja hela verktygslådan. Vill du bara använda e-post och sms-utskick i din aktivitet är det fritt fram. Kontakta oss, vi berättar gärna mer.