SOCIALA MEDIER

Vi hjälper er att arbeta fram en stark strategi och policy för sociala medier. Vilka forum finns? (ex. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, blogg) Hur använder du dem? Vilka lämpar sig bäst för er verksamhet? Vi analyserar kommunikationsbehov och anpassar era befintliga kommunikationslösningar.

Hur kopplar man ihop alla delar till en helhet i en social mediestrategi?

Vi går igenom steg för steg hur du samordnar dina sociala kanaler. Målformulering, val av sociala verktyg, implementering, kampanjer, aktiviteter, frekvens och uppföljning.

Sociala medier är ovärderliga redskap för att bygga och vårda en långvarig och givande relation med kunder, företag och medarbetare.