PORTO-OPTIMERING

För att uppnå bäst kostnadseffektivitet gäller det att se över samtliga delar av tryckprocessen. Så även portot för distributionen. Genom CA Anderssons förmånliga avtal kan vi pressa portokostnaden och erbjuda lägre pris med bättre kredittid och en mer flexibel utdelning.

Vår porto-optimering innebär att adressregistret delas upp mellan olika postoperatörer för att på så sätt minimera kostnaderna och nå lägsta möjliga porto. Vi kan också erbjuda lördagsutdelning via B-post.