PREPRESS

CA Andersson Prepress

Med några av landets främsta operatörer och utvecklare inom prepress, garanterar vi förstklassig behandling av bilder och final art. Teknik och kunnande ligger i absoluta världsklass. Ändå är passionen för bilden och dess återgivning den allra viktigaste variabeln för högkvalitativt slutresultat. Passion, hantverksskicklighet och gott visuellt omdöme.

 

Bildbehandling

Vill du ha hjälp med retusch eller att lyfta dina bilder för bättre tryckresultat? Många fotografer konsulterar våra specialister för att optimera bildfilerna inför tryck.

Stokastiskt raster

För att uppnå bästa möjliga återgivning av krävande och detaljrika bilder, arbetar vi med stokastiskt raster med extremt liten punktstorlek.
Denna rasterteknik återger små fina detaljer synbart bättre och har ger ett större färgomfång än traditionell offset. För att utnyttja de kvalitetsfördelar som stokastiskt raster ger krävs stor erfarenhet. CA Andersson har arbetat med tekniken sedan 1995.

Prepress Portal

Prepress Portal är en webbaserad serverlösning med olika gränssnitt där du kan logga in, skapa jobb, ladda upp filer, kommentera samt godkänna för tryck. Med den speciella streamingtekniken “Smart Review” kan högupplöst data visas via din webbläsare. Systemet ligger på en server hos CA Andersson och gör det möjligt för användaren att skapa och granska en trycksak direkt i vårt prepressystem. Stöd finns för kalibrerad skärm då färgkorrektur kan godkännas. Systemet känner själv av om användarens skärm måste kalibreras. Detta softproof kan helt ersätta det vanliga provtrycket på papper.

Joakim Berndt

Joakim Berndt

Premium Partner
Print

+46 40 642 07 02
+46 70 517 47 88
joakim.berndt@caandersson.com

Marcus Sterner

Marcus Sterner

Premium Partner
Print

+46 40 642 07 06
+46 73 312 29 92
marcus.sterner@caandersson.com

Göran Åkerman

Göran Åkerman

Premium Partner
Print

+46 40 642 07 09
+46 70 617 47 84
goran.akerman@caandersson.com